Fleksibilnost ima velik utjecaj na funkcioniranje cijelog organizma