Od sada vježbamo i s neurorizičnom djecom i djecom sa lakšim motoričkim oštećenjima – Baby Gym