Zdravlje, energija i ČAKRE – Ciklus predavanja i radionica