VAŽNO – promjena rasporeda ciklusa predavanja „Zdravlje, energija i čakre“