Uvodna radionica u ciklus “U kontaktu” – plesna praksa 5Ritmova