Projects

Povijest i razvoj

Udruga Intuita je osnovana 12.10.2006 godine u Osijeku. Osnivači udruge su Gorana Radetić, Bojana Muačević i Siniša Radetić. Udruga je osnovana sa ciljem cjelovitog razvoja čovjeka i zdravije kulture življenja. Tijekom vremena je promijenila nekoliko sjedišta, F. Krežme 2a i Stepinčeva 7. Trenutno sjedište udruge je Dubrovačka ulica 141 u Osijeku.

Svojim djelovanjem udruga je realizirala ili sudjelovala u realizaciji mnogih projekata u skladu sa svojim ciljevima, bilo kao nosilac projekta ili kao podrška. Pri tom je ostvarila suradnju sa drugim udrugama, firmama, obrtima i pojedincima, te gradskim, županijskim i državnim institucijama. U novije vrijeme pojavila se i prekogranična suradnja sa zemljama u okruženju.

Projekt 1: 2007-2010 „Centar kulture tijela-Gea“.

Projekt je započeo 2007 godine sa ciljem promicanja rekreacije i tjelovježbe. Provodio se u Keršovanijevoj 25, a provodile su ga profesorice kineziologije Gorana Radetić i Bojana Muačević. Uključivao je nekoliko programa za vježbanje kao što su kinezi mix, joga, pilates, step aerobic i sl.  Tijekom 2010. godine CKT Gea se izdvojila iz djelovanja udruge, preselila u dvije nove dvorane u Šamačkoj 11 te je nastavila samostalno djelovati pod vodstvom Bojane Muačević.

Projekt 2: 2007-2012 „Škola“.

Suradnja sa Snowlion Hrvatska, školom iz Zagreba, je rezultirala pokretanjem modularnog oblika nastave u Osijeku. Tijekom 5 godina suradnje pokrenute su tri generacije studenata.

Projekt 7: 2010-2012 „Stribor & Potočnica“.

U suradnji sa Ustanovom za predškolski odgoj – Osijek, otvorene su dvije nove lokacije za provedbu programa tjelesnog vježbanja. To su bili prostori dječjih vrtića Stribor i Potočnica. Povećanjem broja lokacija povećao se broj voditeljica i raznolikost programa.

Projekt 8: 2010-2012 „Prostor za psihoterapiju“.

Zadarska ulica 10. U rad udruge se aktivno, kao terapeutica, predavačica i voditeljica radionica uključila Ivana Plačko. Povećanjem broja terapeuta i klijenata koji su djelovali pod okriljem udruge pojavila se potreba za izdvojenim prostorom opremljenim za provođenje tjelesno orijentirane psihoterapije.

Projekt 11: 2012-2016 „Mala dvorana“

Vijenac I.Meštrovića bb. Slijedeći duh objedinjavanja više sadržaja na istu lokaciju otvorena je  „Mala dvorana“. Sa svojih 55 m2 bila je namijenjena provođenju tjelesno orijentirane psihoterapije, partnerskih terapija i procesnih grupa. U dvorani se odvijala i nastava Škole osobnog razvoja. Otvaranjem novih dvorana sve aktivnosti „Male dvorane“ su prebačene u nove dvorane.

Projekt 12: 2012/13 „Ciklus radionica psihološke pomoći za nezaposlene osobe“.

Ovaj projekt  je podržan i financiran od strane HZZO-a. Samostalni nositelj projekta – Udruga Intuita. Voditeljica projekta – Gorana Radetić i asistent – Siniša Radetić. Kroz projekt je u 2 šestomjesečna ciklusa prošlo oko 30 nezaposlenih osoba.

Projekt 14: 2016 „Pomoć duši koja pati“.

Zajednički projekt Doma zdravlja Osijek, Udruge Palia – dr.Splavski  i  Udruge Intuita – Ivana Plačko. Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva u trajanju 12 mjeseci. Projekt se provodio u prostorima Doma zdravlja i u „Maloj dvorani“ Udruge Intuita. Korisnici programa su bile osobe oboljele od malignih bolesti te članovi njihovih obitelji, a u vidu (za korisnike) besplatne psihološke pomoći (individualne i grupne terapije i radionice).

Projekt 3: 2008-danas „Terapija“.

Provođenje individualne tjelesno orijentirane psihoterapije. Ova aktivnost postala je jedna od okosnica djelovanja udruge i naišla je na odličan odjek okoline.

Projekt 4: 2008-danas „Ciklusi predavanja i radionica na temu osobnog razvoja“.

Tijekom godina je održano više od 70 predavanja i radionica niza predavača i voditelja. Predavanja i radionice su se održavale u prostorima udruge, vrtićima, GISKO-u, Gradskoj kavani u Valpovu, OŠ Vrbovec i drugdje.

Projekt 5: 2009-danas „Partnerske terapije“.

Provođenje partnerske tjelesno orijentirane psihoterapije.

Projekt 6: 2010-danas „Centar osobne moći“.

Uslijed odvajanja „CKT Gea“ od udruge, udruga je započela novi projekt baziran na različitim oblicima tjelesnog vježbanja. Tijekom vremena u okrilje projekta „Centar osobne moći“ uklopili su se i svi drugi projekti koje je udruga provodila i promovirala. Projekt je nastavljen u dvorani u Keršovanijevoj 25.

Projekt 9: 2010-danas „Procesne grupe“.

Grupe u kojima se provodi grupna tjelesno orijentirana psihoterapija

Od jeseni 2010 do ljeta 2012 godine nisu se pokretali novi projekti. U tom periodu u trajanju od skoro dvije godine fokus djelovanja je bio na popunjavanju postojećih kapaciteta i stvaranju solidne baze za daljnje širenje.

Projekt 10: 2012-danas „Dvorana Olimp“

Prolaz J.Leovića 13. Zbog sve većeg broja korisnika programa za rekreaciju rodila se potreba za većom dvoranom koja je opremljena isključivo za provedbu rekreacije.  Dvorana Olimp sa svojih 115­+50m2 je otvorila svoja vrata 1.10.2012 godine i postala sjedište Centra osobne moći, a u kojoj su svoje mjesto pronašle gotovo sve aktivnosti udruge (rekreativne vježbe, bioenergetske vježbe, emocionalno-ekspresivne vježbe, radionice i predavanja). Otvorenjem dvorane povećao se broj voditeljica i programa te je ponuda programa postala bogatija i cjelovitija.

Projekt 13: 2013-danas „Škola osobnog razvoja – Centra osobne moći“.

Završetkom suradnje sa Snowlion Hrvatska iz Zagreba, otvorio se prostor za pokretanjem škole neformalnog karaktera u trajanju četiri godine. Voditelji projekta su Gorana Radetić, Ivana Plačko (2013-2016) i Siniša Radetić.

Projekt 15: 2016-danas „Centar osobne moći d.o.o.“

Tijekom djelovanja i rada udruge te kroz njene aktivnosti pojavila se potreba za firmom kako bi se olakšalo poslovanje i istodobno ostvarivao profit koji bi omogućio zaposlenje većeg broja voditeljica. Centar osobne moći d.o.o. se vodi istim načelima kao i Udruga Intuita.  Zajedničkim aktivnostima i suradnjom promoviraju cjeloviti razvoj čovjeka i promiču zdraviju kulturu življenja.

Projekt 16: 2016-danas „Dvorana Re:kreacija“

Fakultetska 4. Iz potrebe za specijaliziranim prostorom u kojem bi se provodili rekreativni i sportski programi pokrenut je projekt „Dvorana Re:kreacija“ Sa svojih 125m2 namijenjena je rekreativnim programima za djecu i odrasle. U dvorani se provodi i tjelesno orijentirana psihoterapija.

Projekt 17: 2016-danas „Dvorana Yoga Home“

Fakultetska 4. Po veličini sestra blizanka “Dvorane Re:kreacija“ , no po karakteru potpuno različita od nje. Specijalizirana je za provođenje joga vježbi i ugošćuje sve slične sadržaje u obliku radionica i predavanja. Opremljena je, osim za jogu, i za tjelesno orijentiranu psihoterapiju, partnersku terapiju, procesne grupe te provođenje nastave škole osobnog razvoja.

Projekt 18: 2017-danas „Dvorana Hangar“

Površinom najveća dvorana koja se prostire na 170m2 i specijalizirana je za funkcionalne treninge. Od siječnja 2019. godine na vratima dvorane Hangar je ugrađen biometrijski sustav koji je omogućio korisnicima pristup dvorani 0-24 sata 365 dana godišnje.

Projekt 19: 2019-danas „Priroda i društvo“
Ovo je prvi projekt Centra osobne moći usmjeren ka djelovanju u prirodi. Zamišljen je kao niz pojedinačnih projekata, akcija, radionica i predavanja kroz koje ćemo djelovati u prirodi i to u obliku: edukacija u prirodi, druženja u prirodi, aktivnog čišćenja prirode, radionica vezanih za permakulturu, bioraznolikost, tradicijsku gradnju i arhitekturu i slično.

Trenutno

„Centar osobne moći“ kao zajednički projekt Udruge Intuita i Centra osobne moći d.o.o. raspolaže sa cca 600m2 u četiri dvorane na dvije lokacije u kojima trenutno radi tim od 13 stručno osposobljenih osoba različitih profila zanimanja potrebnih za provedbu rekreativnih i sportskih aktivnosti te za provedbu rehabilitacije i psihoterapije. Trenutni fokus Centra osobne moći je na opremanju novih dvorana i promotivnim aktivnostima vezanima za popunjavanje kapaciteta istih.

Daljnji razvoj Centra osobne moći

Trenutno su „projekt 19, 20 i 21“ u fazi razvoja ideje i strategije za realizaciju projekta. Također, u fazi smo pripreme i prikupljanja resursa za realizaciju istih. Otvoreni smo za suradnju sa drugim udrugama, firmama, obrtima, pojedincima i institucijama.