Oralna karakterna obrana – Komunikator

|||::
Fakultetska 4, 31000 Osijek