Da li kod vas dolaze samo ljudi s dijagnozama ( znate….oni malo ludi ???) ?