Što ako petkom radim i mogu doći samo u popodnevnim satima?