Cjenik

Dvorana YOGA HOME

Raspored Cijena
1x tjedno (60 min) 100kn
1x tjedno (90 min) 150kn
2x tjedno (60 min) 150kn
2x tjedno (75 min) 180kn
2x tjedno (90 min) 200kn
3x tjedno (90 min) 270kn
5x tjedno 350kn

DROP IN YOGA SAT = 40kn

Podaci za uplate donacija

Donacije se uplaćuju na račun udrugu Centar zdravlja OBŽ
IBAN: HR1223600001102753772

U opisu plaćanja obavezno upisujete
Donacija – svoje ime i prezime / Model 00 / Poziv na broj 12-2020 ( mjesec-godina)

Podaci za korisnike

Članarine za programe u dvoranama YOGA HOME uplaćuju se na ove podatke:
IBAN: HR2623600001102564370
Centar osobne moći d.o.o.
Dubrovačka 141
Osijek

U opis plaćanja napišite svoje ime, prezime, program i datum od kojeg plaćate. (npr. ako ste krenuli na program Yoga 15.11., u opis pišete “Ana Horvat, Yoga, 15.11.”)

Hvala vam i vidimo se!