Ashtanga yoga

Ashtanga yoga dinamična vrsta joge koju je početkom 20-tog stoljeća razvio jogi T. Krishnamacharya. On je prenio svoje znanje Sri K. Patthabi Joisu, koji je proširio ovaj tradicionalni stil na zapad, te osnovao Ashtanga Yoga Institute u Mysore-u, Indija. Sve do danas, vođen njegovim unukom R. Sharathom Joisom, ovaj institut je srce globalne ashtanga prakse.

Ashtanga praksa počiva na tzv. serijama u kojima je slijed asana točno određen, a vezane su vinyasama. Kako praktikant napreduje, broj i složenost asana se povećava. Uporni i predani praktikanti mogu napredovati kroz serije asana: prve (Yoga Chikitsa), druge (Nadi Shodhana) i treće serije (Sthira Bhaga) A,B,C i D.

Uglavnom se podučava prva serija ashtanga yoge, što ćemo raditi i mi. Asane prve serije mogu biti vrlo intenzivne i složene (a zamislite tek drugu i treću seriju!), ali se isto tako modificiraju prema spremnosti vježbača. Sat se tradicionalno, otvara Guru mantrom i zatvara Mangala mantrom.