Core

Core vježbe slijede načela i baziraju se na Core Energetics (CE) vježbama koje je osmislio John C. Pierrakosa 1970-ih. Pierrakos je bio student Wilhelma Reicha i suradnik A. Lowena. U Core vježbama, kao i u CE vježbama, zdravo funkcioniranje karakterizira uravnoteženi protok energije kroz pet temeljnih razina bića: tijelo, emocije, um, volju i duh. Pierrakos je bio prvi zapadnjački znanstvenik koji je ujedinio rad na energetskoj, duhovnoj, fizičkoj i psihičkoj razini (Chubbuck).
 
Načela  Core vježbi (Pierrakos):
1. Svi ljudi su inherentna psihosomatska bića; tijelo i um pojedinca su nerazdvojni.
2. Sposobnost dovođenja u zdravo stanje onoga što je potrebno dovesti u zdravo stanje nalazi se unutar nas.  
3. Sve postojanje tvori jedinstvo koje se kreće prema kreativnoj evoluciji, kako cjeline tako i bezbrojnih sastavnica.
4. Svaka osoba ima jedinstvenu i predvidljivu sposobnost ljubavi, rasta i razvoja do neograničenog potencijala. Te sposobnosti čine životnu silu, ili primarnu energiju, koja se nalazi u svakom od nas. Sposobnost pojedinca da bude u kontaktu i da dopusti da ova energija procvjeta je ono što određuje nečiju razinu zdravlja ili patnje.
5. Sve osobe imaju različite slojeve energije u čijoj jezgri se nalazi naša životna sila, energija života koja se kreće, razvija i stvara. Oko jezgre se nalazi naše niže ja koje je posljedica neizraženih emocija. To je naš obrambeni sloj, sjena, koja nas „štiti“ od autentičnog emocionalnog izražavanja te je često fiksiran, otvrdnut i oblikuje našu fizičku strukturu.
 
 Intervencije u Core vježbama su usmjerene  na rad s energetskim blokovima i nedostatcima u tijelu putem fizičkih vježbi i tehnika disanja. Ciljevi takvih intervencija uključuju povećanje ili smanjenje energije u različitim dijelovima tijela, uzemljenje energije i uklanjanje blokirane energije. Intervencije uključuju udaranje jastuka, različite tehnike disanja, igranje uloga i slično. Također koristi se specifična opremu za rad s tijelom, npr. roler, kocka, stolica, madrac, dodir, pokret, glas…
 
 Osnovne faze u Core vježbama:
1. Ulazak u masku, fokus je na povećanju svijesti osobe o svojoj strukturi likova i obrambenom oklopu. To je učinjeno korištenjem opsežne fizičke vježbe, koja služi za povećanje somatske svijesti o sebi te oslobađanje autentične emocionalnosti.
2. Ulazak u oslobađajući „ja“ što uključuje svijest i znanje o "stavu poricanja u, značenju tog stava, njegovoj namjeri, uzroku,  izvornoj rani, obrambenoj reakciji i na kraju, otkriti ono što se naziva maska, u osnovi lice koje smo pokazali svijetu.
3. Autentični povratak u kontekstu sigurnog i bezuvjetnog prihvaćanja onoga što je, oslobađaju se negativne i bolne emocije koje su čuvane i zadržane unutar sebe, a sada je dopušteno da se izraze. Primarni cilj je povećati povjerenje u život.
4. Otkrivanje životnog plana koji karakterizira proces razmišljanja koji se sastoji od četiri fokusa. Prvi fokus je na unutarnjoj istini, koja pomaže vidjeti tko osoba može biti i prihvatiti napor koji će se morati razvijati. Drugi fokus je stavljanje istine, otkrivene u prvom fokusu, na samu unutarnju jezgru. Treći fokus je na istini  gdje život vodi osobu, gdje u načelu i otkriva jedinstvenost jezgre. Konačno, četvrti je fokus povjerenje da svijet, svemir može podržati integraciju ovog novog, jedinstvenog jezgrovnog jastva.
 
 Vježbe traju oko sat vremena. Osoba može nositi široku odjeću ili čak kupaći kostim, kako bi voditelj mogao lako procijeniti i intervenirati s tijelom. Rane intervencije služe povećanju svijesti osobe o njihovom tijelu i njihovoj strukturi povećanjem i radom s energijom. To je učinjeno vježbama disanja, položajima, dodirima i drugim fizičkim intervencijama. Vježbe obično uključuju intenzivno tjelesno kretanje i dodir, a kako bi izravno pristupili i olakšali oslobađanje zadržane energije. Često takvo oslobađanje dovedi do intenzivnog i katarznog emocionalnog izražavanja  iz nesvjesnog u svjesno, i naposljetku se integrira u srži bića. Kad jezgra, ili autentična sebstva, više nije zasjenjena destruktivnim osobinama maske ili nižem jastvu, ljubav je slobodna da hrani ljude i pomaže im da preobrazi svoje živote“
(Wilner).