Vinyasa Yoga

Vinyasa označava spoj daha i pokreta. Joga položaji (asane) povezani su jedinstvenim slijedom prijelaznih pokreta (vinyasa) i dubokim disanjem. Tokom cijelog sata isprepliću se intenzivni i fluidni joga položaji kao produžeci Pozdrava suncu, kroz koje objedinjujemo fizički i duhovni aspekt vježbanja. U program su uključene srednje zahtjevne i zahtjevne asane.

Program je namijenjen iskusnijim vježbačima koji poznaju osnove joge.