Dvorana ReKREACIJA
|||::
Fakultetska 4, 31000 Osijek